อะแดปเตอร์แปลงไฟ 5V 2A (AC to DC Adapter) 2.5 x 0.7mm.

PWR00785-5

Adapter 5V 2A DC 2.5 x 0.7MM สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ

Share

Adapter 5V 2A
DC 2.5 x 0.7MM = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 2.5 มิลลิเมตร   และ  เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเสียบด้านใน 0.7 มิลลิเมตร
สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ หรือ อุปกรณ์ Tablet บางรุ่น

* ควรตรวจสอบขนาดหัวเสียบ  และกำลังไฟของอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปใช้  ว่าตรงตามสเปคของ Adapter  ก่อนสั่งซื้อสินค้า