อะแดปเตอร์แปลงไฟ 12V 6A (AC-DC Adapter) 5.5x2.5mm. แถมสายไฟ

PWR00783-7CB

Adapter 12V 6A DC 5.5 x 2.5MM สำหรับเสียบจ่ายไฟกล้องวงจรปิด หรือ อุปกรณ์ต่างๆ

Share

Adapter 12V 6A (72W)
DC 5.5 x 2.5MM = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 5.5 มิลลิเมตร   และ  เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเสียบด้านใน 2.5 มิลลิเมตร
สำหรับเสียบจ่ายไฟกล้องวงจรปิด หรือ อุปกรณ์ต่างๆ
แถมพร้อมสายไฟ 1 เส้น

* ควรตรวจสอบขนาดหัวเสียบ  และกำลังไฟของอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปใช้  ว่าตรงตามสเปคของ Adapter  ก่อนสั่งซื้อสินค้า