หัวเสียบปลั๊กไฟอเนกประสงค์ ใช้ทั่วโลก 4 in 1 (UTA-997)

PWR00476-N

หัวเสียบต่อปลั๊กไฟอเนกประสงค์ ใช้เสียบไฟในประเทศต่างๆ ได้เกือบทั่วโลก (รุ่น UTA-997) เป็นหัวแบบแพคเก็บรวมกัน 1 ชิ้นถอดแยกหัวเสียบได้ถึง 4 ชนิด (4 in 1) เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปในประเทศต่างๆ และประสบปัญหากับการเสียบใช้อุปกรณ์ในแต่ละประเทศ ซึ่งใช้ปลั๊กไฟไม่เหมือนกัน

Share

• เป็นหัวเสียบต่อปลั๊กไฟอเนกประสงค์ ใช้เสียบไฟในประเทศต่างๆ ได้เกือบทั่วโลก (รุ่น UTA-997)
• เป็นหัวแบบแพคเก็บรวมกัน 1 ชิ้นถอดแยกหัวเสียบได้ถึง 4 ชนิด (4 in 1)

ชนิดที่ 1 ใช้กับประเทศอังกฤษ ฮ่องกง สิงคโปร์ และตะวันออกกลาง
ชนิดที่ 2 ใช้กับประเทศจีน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย คาบสมุทรแปซิฟิก
ชนิดที่ 3 ใช้กับประเทศอิตาลี เยอรมนี รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์
ชนิดที่ 4 ใช้กับประเทศญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา ฟิลิปปินส์

มีมาตรฐานการรองรับกำลังไฟ 2 ระดับ  125V 6A  และ  250V 13A  (ดูรายละเอียดบนหัวเสียบปลั๊กแต่ละตัวประกอบ)
เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปในประเทศต่างๆ และประสบปัญหากับการเสียบใช้อุปกรณ์ในแต่ละประเทศ ซึ่งใช้ปลั๊กไฟไม่เหมือนกัน