แผ่นรองเม้าส์ผ้าขนาดใหญ่ 22 x 26.5 ซม.

แผ่นรองเม้าส์ผ้าขนาดใหญ่ 22 ซม. x 26.5 ซม. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ในการวางเม้าส์ทำงานกว้างกว่าปกติ งานออกแบบ เขียนแบบ หรือใช้สำหรับเด็กเล็กที่เริ่มต้นหัดใช้คอมพิวเตอร์

เลือกสี

สีดำ (BL)

Share

แผ่นรองเม้าส์ผ้า ขนาดใหญ่
• ขนาดแผ่นใหญ่ 22 ซม. x 26.5 ซม.
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ในการวางเม้าส์ทำงานกว้างกว่าปกติ งานออกแบบ เขียนแบบ หรือใช้สำหรับเด็กเล็กที่เริ่มต้นหัดใช้คอมพิวเตอร์