ไส้ไก่พันสายไฟ บรรจุกระบอกใส

ไส้ไก่พันสายไฟ บรรจุแพคม้วนในกระบอกใสอย่างดี

เลือกสี

สีขาว (W)

Share

ไส้ไก่พันสายไฟ
ความยาวสาย 2.5 - 3 เมตร
บรรจุแพคม้วนในกระบอกใสอย่างดี