สายแลน CAT6 GLINK กล่องใหญ่ ใช้เดินสายนอกอาคาร (305M/Box)

สายแลน CAT6 Glink ขายยกกล่อง ความยาว 1 กล่องมี 305 เมตร สายหุ้ม 2 ชั้น มีกระดูกงู ไม่มีสลิง ใช้เดินสายแลนภายนอกอาคาร

เลือกสี

สีดำ (BL)

Share

สายแลน CAT6 Glink ขายยกกล่อง
ความยาว 1 กล่องมี 305 เมตร
สายหุ้ม 2 ชั้น มีกระดูกงู ไม่มีสลิง
ใช้เดินสายแลนภายนอกอาคาร* ต้องการใช้เดินสายภายในอาคารควรสั่งซื้อสายประเภท เดินภายในโดยเฉพาะ