ฝาปิดรูบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ (Cable Hole Outlet) (เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.)

ทำจากพลาสติก พ่นเคลือบสีเงิน มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน

เลือกสี

สีเงิน (SL)

หมวดหมู่ : DIY TOOL

Share

ฝาปิดรูบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ (Cable Hole Outlet)
• ใช้กับรูโต๊ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร
• ส่วนฝาด้านบน เส้นผ่าศูนย์กลาง

• วงนอก 6 เซ็นติเมตร
• วงใน 5 เซนติเมตร
• ช่องเสียบสายไฟ 2.4 เซนติเมตร

• วัสดุทำจากพลาสติก พ่นเคลือบสีเงิน
ฝาครอบพลาสติกหล่อ มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ไม่หลุดง่าย
ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน