อะแดปเตอร์แปลงไฟ 5V 2A (AC to DC Adapter) 3.5 x 1.35mm.

PWR00785-4

AC to DC Adapter 5V 2A ใช้สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ

Share

Adapter 5V 2A
DC 3.5 x 1.35MM = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 3.5 มิลลิเมตร   และ  เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเสียบด้านใน 1.35 มิลลิเมตร
• สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ

* ควรตรวจสอบขนาดหัวเสียบ  และกำลังไฟของอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปใช้  ว่าตรงตามสเปคของ Adapter  ก่อนสั่งซื้อสินค้า