หน้ากากเต้ารับสาย HDMI ตัวเมีย (F>F) 2 ช่อง (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) (หัวตรง)

NET00422-2HDI

แบบเต้ารับ 2 ช่อง สีขาว ขนาด 8.5 x 8.5 เซนติเมตร พร้อมน๊อตสำหรับยึดติดกล่องรองด้านล่าง จำนวน 2 ตัว

Share

• หน้ากากเต้ารับสาย HDMI ตัวเมีย (F>F)
• แบบเต้ารับ 2 ช่อง สีขาว
• ขนาด 8.5 x 8.5 เซนติเมตร (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

พร้อมน๊อตสำหรับยึดติดกล่องรองด้านล่าง จำนวน 2 ตัว

อ่านก่อน ! : สินค้ามีเฉพาะตัวหน้ากาก ไม่รวม Box รองรับ ที่ต้องหาซื้อแยกต่างหาก (ทั้งแบบที่ฝังกับผนังหรือเดินลอย)


สั่งซื้อกล่องรองหน้ากากทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่ม