ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) 12x17 cm. (PVC Sticker)

พิมพ์ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ติดแล้วไม่หลุดลอกง่าย

เลือกแบบ

พื้นขาว (W) พื้นดำ (BL)

Share

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ (No Smoking)
พิมพ์ข้อความ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ)
ขนาด 12 x 17 เซนติเมตร
สติกเกอร์พีวีซี (PVC Sticker) กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด
• คุณภาพดี ติดแล้วไม่หลุดลอกง่าย