สาย HDMI ยาว 1.8 เมตร (M>F) (สายกลมยาง)

CAB00262-MF1.8

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI ด้านหนึ่งตัวผู้ ด้านหนึ่งตัวเมีย (M > F) เหมาะสำหรับ ใช้ต่อเพิ่มความยาว HDMI Port ด้านหลังจอภาพ หรือ ด้านหลังอุปกรณ์ ให้สามารถเสียบต่ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น หรือ ใช้เป็นตัวเชื่อม ป้องกัน HDMI Port บนอุปกรณ์เสียง่าย จากการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ

หมวดหมู่ : HDMI - OEM

Share

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI  ด้านหนึ่งตัวผู้  ด้านหนึ่งตัวเมีย  (M > F) (ดูภาพสินค้าประกอบ)
ความยาวสาย 1.8 เมตร
เหมาะสำหรับ  ใช้ต่อเพิ่มความยาว HDMI Port ด้านหลังจอภาพ  หรือ  ด้านหลังอุปกรณ์  ให้สามารถเสียบต่ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น   หรือ  ใช้เป็นตัวเชื่อม ป้องกัน HDMI Port  บนอุปกรณ์เสียง่าย จากการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ

* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า