หัวต่อ USB 3.0 ตัวเมีย (F > F) หัวตรง มีช่องยึดน๊อต สำหรับหน้ากาก (Outlet)

ADP00415-WALIU3

Share

หัวต่อ USB 3.0 ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F)
แบบหัวตรง
ขนาดสินค้าโดยละเอียด  ดูได้จากภาพสินค้า

มีรูขันน๊อตยึด  ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก Outlet  (Wall Plate )

* สินค้าไม่มีน๊อตแถมให้  และยังไม่มีน๊อตแยกจำหน่าย  ต้องใช้น๊อตเดิมจากหน้ากากมาประกอบการติดตั้ง