อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวเมีย 1 Port (เฉพาะหัว) ขาฉาก 90 องศา

ADP00408-F1L

ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB

หมวดหมู่ : USB DIY

Share

• อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวเมีย 1 Port
เฉพาะหัว (เป็นหัวเมีย F)  ชนิดขาฉาก 90 องศา
ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB


* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในเรื่องการบัดกรีอุปกรณ์