อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB Printer ตัวเมีย 1 Port (เฉพาะหัว) ขาตรง

ADP00408-PF1

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB Printer ตัวเมีย 1 Port เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F) ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB

หมวดหมู่ : USB DIY

Share

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB Printer ตัวเมีย 1 Port
เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F)  ชนิดขาตรง
ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB


* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในเรื่องการบัดกรีอุปกรณ์