อะไหล่สำหรับเปลี่ยนปลั๊กไฟตัวผู้ (M) IEC C14 มีช่องใส่ฟิวส์ (15A 250V) แบบขันน๊อตสกรู

ADP00701-GMFS

ใส่ฟิวส์ได้ 2 ตัว (ใน Secket 1 ตัว และ มีช่องใส่ฟิวส์สำรองได้อีก 1 ตัว) ใช้เปลี่ยนแทนตัวเก่าที่เสีย หรือ นำมาดัดแปลงสำหรับอุปกรณ์ DIY

Share

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนปลั๊กไฟตัวผู้ (M) ชนิด IEC C14 (15A 250V)
ชนิดขันน๊อตสกรูเพื่อยึดกับแป้น หรือ ฐานอุปกรณ์
• มีช่องใส่ฟิวส์ได้ 2 ตัว (ใน Secket 1 ตัว และ มีช่องใส่ฟิวส์สำรองได้อีก 1 ตัว)
• ใช้เปลี่ยนแทนตัวเก่าที่เสีย หรือ นำมาดัดแปลงสำหรับอุปกรณ์ DIY


* ผู้สั่งซื้อไปใช้งานจะต้องมีความรู้เรื่องบัดกรีอุปกรณ์