หัวปลั๊กไฟตัวผู้ (M) NEMA 5-15P สำหรับเข้าหัวสายด้วยตัวเอง

ADP00701-GM515P

15A 125V แบบขันน๊อตเข้าหัวสาย ใช้เปลี่ยน ซ่อมแซมหัวปลั๊กไฟ หรือ ประกอบอุปกรณ์ DIY

Share

หัวปลั๊กไฟตัวผู้ (M) 3 ขา
• ชนิดหัวปลั๊ก  NEMA 5-15P  แบบขันน๊อตเข้าหัวสาย
15A 125V
เหมาะสำหรับนำมาใช้ซ่อมแซม หรือ DIY เข้าหัวสายด้วยตัวเอง