หัวแปลงปลั๊กไฟ IEC C20 (M) to C13 (F) สำหรับ PDU UPS (10A 250V) หรือ (15A 125V)

ADP00701-C2013

ใช้ดัดแปลงหัวสายไฟทั่วไป ชนิด C13 ให้เหมาะกับอุปกรณ์ใช้งานเฉพาะที่มีหัวแบบ C20 สำหรับเครื่อง PDU UPS Server โดยไม่ต้องหาซื้อสายใหม่ทั้งเส้น

Share

หัวแปลงปลั๊กไฟ  IEC C20 (M) ตัวผู้  เป็น IEC C13 (F) ตัวเมีย
10A 250V หรือ 15A 125V

ใช้ดัดแปลงหัวสายไฟทั่วไป ชนิด C13 ให้เหมาะกับอุปกรณ์ใช้งานเฉพาะที่มีหัวแบบ C20 สำหรับเครื่อง PDU UPS Server  โดยไม่ต้องหาซื้อสายใหม่ทั้งเส้น

* ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด หัวต่อให้ชัดเจน  ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า