สาย Stereo (3.5mm.) to AV ขาวแดงเหลือง (M>FFF) ยาว 15 เซนติเมตร

CAB00744-3AVF

ใช้สำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียง ออกจากทีวีรุ่นใหม่ ออกเป็นหัว AV (ขาว-แดง-เหลือง) หรือ ต่อจากกล่องดาวเทียม (บางรุ่น) เข้าทีวีรุ่นเก่าผ่านทาง Port AV หัวแจ๊คเป็นแบบ 3.5 มิลลิเมตร หัว AV เป็นตัวเมียทั้ง 3 หัว (ขาว-แดง-เหลือง)

Share

• ใช้สำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียง ออกจากทีวีรุ่นใหม่ ออกเป็นหัว AV (ขาว-แดง-เหลือง)  หรือ ต่อจากกล่องดาวเทียม (บางรุ่น) เข้าทีวีรุ่นเก่าผ่านทาง Port AV
หัวแจ๊คเป็นแบบ 3.5 มิลลิเมตร หัว AV เป็นตัวเมีย (F) ทั้ง 3 หัว (ขาว-แดง-เหลือง)
ความยาวสาย 15 เซนติเมตร  (โดยประมาณ อยู่ที่ 13-15 เซนติเมตร)