หัวต่อ USB 3.0 Adapter ตัวเมีย 2 หัว Type A (AF to AF) ใช้ต่อยาว ต่อกลางสาย

ADP00415-U3

ใช้เพื่อแปลงหัว USB จากตัวผู้ เป็นหัวต่อตัวเมีย หรือ ต่อกลางสาย เพื่อเพิ่มความยาวของสาย USB 3.0 2 เส้น

หมวดหมู่ : USB

Share

หัวต่อสาย USB 3.0  ชนิด Type A  ตัวเมีย 2 หัว ( AF to AF)
• ใช้เพื่อแปลงหัว USB จากตัวผู้ เป็นหัวต่อตัวเมีย หรือ ต่อกลางสาย เพื่อเพิ่มความยาวของสาย USB 3.0 2 เส้น

* สาย USB ถ้านำมาต่อกัน  ไม่ควรให้ความยาวสายรวมทั้งหมดเกิน 10 เมตร  เพราะจะทำให้กำลังไฟจ่ายไปไม่พอ  รับสัญญาณไม่ดี  หรือใช้งานได้ไม่สมบูรณ์