ตลับเก็บสายแลน CAT 6 (Gigabit) สายแบนหนา (2 เมตร)

NET00267-CAT6

สายแลน CAT6 แบน ชนิดม้วนเก็บสายได้ในตัว เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ เดินทางท่องเที่ยว หรือ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข วางระบบเครือข่าย ง่ายต่อการพกพา

Share

ตลับเก็บสายแลน ชนิดม้วนเก็บสายได้ในตัว (Retractable Cable)
• ชนิดสายแลน CAT6 Gigabit
(1000 mbps)
ความยาวสาย 2 เมตร
สายแบนหนา อย่างดี แข็งแรงทนทาน
พร้อมปลอกพลาสติกแข็ง หุ้มเก็บหัวแลน เมื่อไม่ใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ เดินทางท่องเที่ยว หรือ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ วางระบบเครือข่าย ง่ายต่อการจัดเก็บสายแลน