สายโทรศัพท์ 2 Core (สายกลม) ยกม้วน ความยาว 120 เมตร (ทองแดงเต็ม 100%)

NET00409-2CA

สายโทรศัพท์ ชนิด 2 Core ชนิดสายกลม สีขาว คุณภาพดี ใช้ทองแดงเต็ม 100% ไม่ผสมโลหะเคลือบ ขายยกม้วน ยาวทั้งหมด 120 เมตร ใช้เข้าหัวสายโทรศัพท์ด้วยตนเอง

Share

สายโทรศัพท์ 2 Core  ชนิดสายกลม  สีขาว
ขายยกม้วน ไม่ตัดแบ่งขาย
สายคุณภาพดี  ใช้ทองแดงเต็ม 100%  ไม่ผสมโลหะเคลือบ

ความยาวสาย 1 ม้วน มี 120 เมตร