ฝาปิดรูโต๊ะคอม ช่องร้อยสายไฟ (Cable Hole Outlet) (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.)

ทำจากพลาสติก มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้

เลือกสี

สีดำ (BL) สีขาว (W)

หมวดหมู่ : DIY TOOL

Share

ฝาปิดรูบนโต๊ะคอมพิวเตอร์  หรือ ช่องร้อยสายไฟ (Cable Hole Outlet)
• ใช้กับรูโต๊ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซ็นติเมตร
• วัสดุทำจากพลาสติก
ฝาครอบพลาสติกหล่อ มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ไม่หลุดง่าย
ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้