หัวปลั๊กไฟตัวเมีย (F) IEC C13 สำหรับ DIY ติดตั้งปลั๊กไฟ

ADP00701-GF

ขนาด 10A 250V ใช้สำหรับงาน DIY ติดตั้งปลั๊กไฟบนอุปกรณ์ หรือ ใช้เปลี่ยนแทนตัวเก่าที่เสีย

Share

หัวปลั๊กไฟตัวเมีย (F) ชนิด IEC C13
• ใช้สำหรับงาน DIY ติดตั้งปลั๊กไฟบนอุปกรณ์  หรือ ใช้เปลี่ยนแทนตัวเก่าที่เสีย
10A 250V

* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ทางไฟฟ้า และ การบัดกรีเชื่อมต่ออุปกรณ์