LAN - สายแลนสำเร็จรูป

CAB00770-LAN

สาย Serial 9 Pins (F) to Lan (RJ-45) เป็นสายแบน ใช้ส่งข้อมูลอุปกรณ์จาก Port Serial ผ่านทางสายแลน RJ-45

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

NET00044-5EL1-BU

สายแลน CAT5E เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน LINK ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit ความยาวสาย 1 เมตร

฿ 69 ฿ 69
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL2-BU

สายแลน CAT5E LINK เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit ความยาวสาย 2 เมตร

฿ 95 ฿ 95
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL3-BU

สายแลน CAT5E LINK เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit ความยาวสาย 3 เมตร

฿ 120 ฿ 120
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL5-BU

สายแลน CAT5E LINK เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit ความยาวสาย 5 เมตร

฿ 160 ฿ 160
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL10-BU

สายแลน CAT5E LINK เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit ความยาวสาย 10 เมตร

฿ 295 ฿ 295
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL15-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 15 เมตร ใช้ต่อคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ 10/100/1000

฿ 359 ฿ 359
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL20-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 20 เมตร ใช้ต่อคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ 10/100/1000

฿ 439 ฿ 439
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL30-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 30 เมตร ใช้ต่อคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ 10/100/1000

฿ 599 ฿ 599
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL40-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 40 เมตร ใช้ต่อคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ 10/100/1000

฿ 699 ฿ 699
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL50-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 50 เมตร ใช้ต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ Gigabit

฿ 799 ฿ 799
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL60-W

สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน brand LINK ความยาว 60 เมตร ใช้ต่อคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Switching Hub รองรับ 10/100/1000

฿ 899 ฿ 899
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5ELSX-W

LINK สายแลนเข้าหัวแบบไขว้ ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน เช่น คอมกับคอม Switching Hub กับ Switching Hub หรือ ระหว่าง Router กับ Router

฿ 65 ฿ 65

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL1X

สายแลน CAT5E (350 MHz) ยี่ห้อ LINK เกรด A เข้าหัวสายแบบไขว้ (Cross) พร้อมใช้งาน ใช้เชื่อมต่อระหว่าง HUB กับ HUB หรือ เราท์เตอร์ กับ เราท์เตอร์ ด้วยกัน

฿ 69 ฿ 69

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL2X

สายแลน CAT5E (350 MHz) LINK เข้าหัวสายแบบไขว้ (Cross) พร้อมใช้งาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอม กับ คอม, HUB กับ HUB หรือ เราท์เตอร์ กับ เราท์เตอร์ ด้วยกัน

฿ 95 ฿ 95

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-5EL3X

สายแลน CAT5E (350 MHz) LINK เข้าหัวสายแบบไขว้ (Cross) พร้อมใช้งาน ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น คอมกับคอม หรือ เราท์เตอร์กับเราท์เตอร์

฿ 120 ฿ 120

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L1-BU

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

฿ 110 ฿ 110
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L2-BU

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

฿ 135 ฿ 135
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L3-BU

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

฿ 160 ฿ 160
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L5-BU

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

฿ 210 ฿ 210
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L10-BU

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

฿ 320 ฿ 320
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L15-W

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ รองรับ 10/100/1000 ยาว 15 เมตร ทดสอบสายด้วยเครื่องเทสสายแลน LINK ก่อนส่งทุกเส้น

฿ 459 ฿ 459
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L20-W

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ รองรับ 10/100/1000 ยาว 20 เมตร ทดสอบสายด้วยเครื่องเทสสายแลน LINK ก่อนส่งทุกเส้น

฿ 599 ฿ 599
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L30-W

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ รองรับ 10/100/1000 ยาว 30 เมตร ทดสอบสายด้วยเครื่องเทสสายแลน LINK ก่อนส่งทุกเส้น

฿ 799 ฿ 799
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L40-W

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ รองรับ 10/100/1000 ยาว 40 เมตร ทดสอบสายด้วยเครื่องเทสสายแลน LINK ก่อนส่งทุกเส้น

฿ 1,099 ฿ 1,099
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6L50-W

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ รองรับ 10/100/1000 ยาว 50 เมตร ทดสอบสายด้วยเครื่องเทสสายแลน LINK ก่อนส่งทุกเส้น

฿ 1,299 ฿ 1,299
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6AF1-1

สายแลน (Lan Cable) (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน สายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย

฿ 129 ฿ 129
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6AF3-1

สายแลน (Lan Cable) (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน สายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6AF5-1

สายแลน (Lan Cable) (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน สายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย

฿ 299 ฿ 299
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00044-6AF10-1

สายแลน (Lan Cable) (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน สายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย

฿ 399 ฿ 399
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้