หน้ากาก เต้ารับ กล่องรอง

ADP00415-WALLU3

฿ 149 ฿ 149
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00415-WALIU3

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00415-WALI

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VM

VGA (RGB) 15 Pins เป็น หัวตัวผู้ (M) แบบนำมาประกอบเอง แยกขายเฉพาะส่วนหัว ใช้เป็นอะไหล่ในการประกอบเข้าชุด

฿ 20 ฿ 20
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VF

VGA (RGB) 15 Pins เป็น หัวตัวเมีย (F) แบบนำมาประกอบเอง แยกขายเฉพาะส่วนหัว ใช้เป็นอะไหล่ในการประกอบเข้าชุด

฿ 20 ฿ 20
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VMM

หัวแปลง Port VGA (RGB) 15 Pins ตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน (M>M) สำหรับแปลงหัวต่อ แบบตัวเมีย ให้เป็นหัวต่อ แบบตัวผู้ ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายประเภท ทั้งการ์ดจอ สายจอ หน้ากาก (Outlet) VGA Splitter และอื่นๆ

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VFF

หัวแปลง Port VGA (RGB) 15 Pins ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) สำหรับแปลงหัวต่อ แบบตัวผู้ ให้เป็นหัวต่อ แบบตัวเมีย ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายประเภท ทั้งการ์ดจอ สายจอ หน้ากาก (Outlet) VGA Splitter และอื่นๆ

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-L

หัวแปลง Port VGA 15 Pins เป็นหัวฉาก เป็นหัวตัวเมีย 1 ด้าน และตัวผู้ 1 ด้าน ใช้เปลี่ยนทิศทางการเดินสาย หรือหลบสายให้ไม่เกะกะเวลาติดตั้งจอในบริเวณแคบ หรือพื้นที่ติดผนัง

฿ 159 ฿ 159
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก ตัวเมีย 1 ด้าน และ ตัวผู้ 1 ด้าน (F > M) เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 129 ฿ 129
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RT

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านขวา เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-LF

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านซ้าย เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-R

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 169 ฿ 169
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RMNF

หัวแปลง Mini HDMI (F) เป็น HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RMC

หัวแปลง HDMI (F) เป็น Micro HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-I

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสาย ในการใช้งาน

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-L

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ และ ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสายในการใช้งาน

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALI

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALICB

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 189 ฿ 189
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALL

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก 90 องศา ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet) ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-EKLRP

เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 990 ฿ 990
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-4K2.0

รองรับทั้ง HDMI 2.0 และ HDMI รุ่นที่ต่ำกว่า รับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุด 6 Gbps รองรับค่าความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4k/2k@60 Hz รองรับ HDCP 2.2 และ ระบบ 3D เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 790 ฿ 790
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-RP

หัวต่อยาว HDMI Repeater ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) เพิ่มระยะสัญญาณสาย HDMI (V1.4 1080P) ให้ต่อกันได้ยาวถึง 40 เมตร โดยไม่สูญเสียคุณภาพสัญญาณ

฿ 950 ฿ 950
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

CAB00051-3.5MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายหูฟัง สาย USB และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพดีขึ้น

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00051-7MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายสัญญาณ สาย AV และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพดีขึ้น

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00051-5MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับ สายไฟ สาย AV สายลำโพง สาย Stereo สาย Power DC และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร) สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น

฿ 39 ฿ 39
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00051-13MMT

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายสัญญาณ และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพดีขึ้น

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00051-13MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายสัญญาณ และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพดีขึ้น

฿ 99 ฿ 99
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00051-9MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับ สายไฟ สาย VGA สาย HDMI และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดขนาด 9 มิลลิเมตร) สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

NET00124-RJ11

ตัวรองรับหัว RJ-11 (RJ11 ตัวเมีย) สำหรับเสียบสายต่อพ่วงโทรศัพท์ ใช้ควบคู่กับหน้ากากแลนที่เจาะช่องไว้สำหรับหัว RJ ตัวเมียโดยเฉพาะ

฿ 50 ฿ 50
มีสินค้าราคาส่ง

NET00124-CAT5E

ตัวรองรับหัว RJ-45 (RJ45 ตัวเมีย) CAT5E เป็นสินค้า OEM ผลิตตรงจากโรงงาน ไม่มียี่ห้อ ใช้ควบคู่กับหน้ากากแลนที่เจาะช่องไว้สำหรับหัว RJ45 ตัวเมียโดยเฉพาะ

฿ 50 ฿ 50
มีสินค้าราคาส่ง