วิธีคำนวณหาค่าวัตต์ (W = Watts) สำหรับผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปแบบง่ายๆ

Last updated: Jan 8, 2020  |  281 จำนวนผู้เข้าชม  |  หม้อแปลงไฟฟ้า

วิธีคำนวณหาค่าวัตต์ (W = Watts) สำหรับผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปแบบง่ายๆ

เพื่อความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สำหรับผู้ใช้ตามบ้านทั่วไป เราสามารถคำนวณค่าวัตต์ (W = Watts) ได้เองแบบง่ายๆ ดังนี้

ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ข้อความที่เรามักจะพบเห็นในตัวสินค้าจะมีค่าประมาณนี้

1. V = Volts (โวลต์) = แรงดันไฟฟ้า

2. A = Amp (แอมป์) = ปริมาณกระแสไฟฟ้า

3. W = Watts (วัตต์) = กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง

4. VA = Volt-Ampere (โวลต์แอมแปร์) = กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ให้คิดเสียว่า W (วัตต์) = VA (โวลต์แอมแปร์)
* อันที่จริงมีข้อแตกต่างกันอยู่ แต่ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดเหมือนช่างหรือวิศวกรด้านไฟฟ้า ให้รับรู้ง่ายๆ เพื่อมาคำนวณคร่าวๆ เท่านั้นก็พอ

เมื่อลองดูด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า เราจะพบรายละเอียดประมาณนี้

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3 ภาพ 4

จากภาพแรก เครื่องนี้ใช้กำลังไฟประมาณ วัตต์

ในบางครั้งเราอาจจะพบหน่วย mA (มิลลิแอมป์) ซึ่งเป็นหน่วยเล็กกว่า A (แอมป์)
1A = 1000 mA หรือ ได้ค่า mA เท่าไหร่ ให้เอา 1000 ไปหาร ก็จะได้เป็นค่า A (แอมป์)
ตัวอย่าง เช่น 2000 mA = 2/1000 = 0.002 A (แอมป์)ในการเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับมาใช้งาน ควรเลือกซื้อให้เกินจากค่าจริงที่คำนวณได้ อย่างน้อย 15-20% ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เปิดใช้งานยาวนาน ใช้งานติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรเผื่อค่า W (วัตต์) ให้มาก เพื่อยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงไม่ให้ร้อนจนเกินไป โดยเลือกเผื่อไว้ประมาณ 150%-200% ยิ่งเกินไว้มากเท่าไรยิ่งดี