HDMI Optical Fiber

CAB00262-FB50

HDMI Fiber Optic cable, gold plated head, embedded Silicon Chip, high signal quality, no signal loss, supports high resolution 4K 3840x2160@60Hz

฿ 6,790 ฿ 6,790
Wholesale
Out of stock

CAB00262-FB40

หัวชุบทอง ฝัง Selicon Chip น้ำหนักเบา เหมาะกับการเดินสายร้อยท่อ คุณภาพสัญญาณภาพสูง สัญญาณไม่ตก กินไฟต่ำ รองรับค่าความละเอียดสูงถึง 4K 3840x2160@60Hz

฿ 5,990 ฿ 5,990
Wholesale

CAB00262-FB25

หัวชุบทอง ฝัง Selicon Chip น้ำหนักเบา เหมาะกับการร้อยท่อ คุณภาพสัญญาณภาพสูง สายยาว สัญญาณไม่ตก กินไฟต่ำ รองรับค่าความละเอียดสูงถึง 4K 3840x2160@60Hz

฿ 4,590 ฿ 4,590
Wholesale
Out of stock

CAB00262-FB5

หัวชุบทอง ฝัง Selicon Chip น้ำหนักเบา เหมาะกับการร้อยท่อ คุณภาพสัญญาณภาพสูง กินไฟต่ำ รองรับค่าความละเอียดสูงถึง 4K 3840x2160@60Hzหัวชุบทอง ฝัง Selicon Chip น้ำหนักเบา เหมาะกับการร้อยท่อ คุณภาพสัญญาณภาพสูง กินไฟต่ำ

฿ 1,790 ฿ 1,790
Wholesale

CAB00262-FB10

หัวชุบทอง ฝัง Selicon Chip น้ำหนักเบา เหมาะกับการร้อยท่อ คุณภาพสัญญาณภาพสูง กินไฟต่ำ

฿ 2,290 ฿ 2,290
Wholesale

CAB00262-FB15

หัวทอง ฝัง Selicon Chip จากเยอรมัน น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการเดินระบบร้อยท่อ กินไฟต่ำ

฿ 2,990 ฿ 2,990
Wholesale

CAB00262-FB20

หัวชุบทอง (Gold Plate) ฝัง Selicon Chip (นำเข้าแท้จากเยอรมัน) สาย Fible Optic ทำให้น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเดินระบบสาย ร้อยท่อได้ง่ายกว่า คุณภาพสัญญาณภาพสูง แต่กินไฟต่ำ สามารถใช้สายชนิดเดียวกันมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้ได้ระยะไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเดินสายในระยะไกล จอโปรเจคเตอร์ในร้านอาหาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater) ห้องประชุมทางไกล วางระบบ Video Conferencing วางระบบการสอน การศึกษาระยะไกล และ สำหรับวางระบบอื่นๆ

฿ 3,990 ฿ 3,990
Wholesale
Out of stock

CAB00262-FB30

สาย HDMI Fiber Optic สุดยอดแห่งนวัตกรรม หัวฝัง Selicon Chip แท้จากเยอรมัน สำหรับเดินร้อยท่อ น้ำหนักเบา คุณภาพสัญญาณสูง คุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาว

฿ 4,990 ฿ 4,990
Wholesale

CAB00262-8K2M

New model, HDMI Fiber Optic 8K (V2.1) cable, smooth signal, clear, suitable for use with 8K high definition TV, projector screen, game console, PS4

฿ 899 ฿ 899

CAB00262-FB100

หัวชุบทอง (Gold Plate) ฝัง Selicon Chip (นำเข้าแท้จากเยอรมัน) สาย Fible Optic ทำให้น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเดินระบบสาย ร้อยท่อได้ง่ายกว่า คุณภาพสัญญาณภาพสูง แต่กินไฟต่ำ สามารถใช้สายชนิดเดียวกันมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้ได้ระยะไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเดินสายในระยะไกล จอโปรเจคเตอร์ในร้านอาหาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater) ห้องประชุมทางไกล วางระบบ Video Conferencing วางระบบการสอน การศึกษาระยะไกล และ สำหรับวางระบบอื่นๆ

฿ 9,590 ฿ 9,590
Wholesale

CAB00262-FB90

สาย HDMI Fiber Optic นวัตกรรมสายรูปแบบใหม่ หัว Selicon Chip แท้จากเยอรมัน น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเดินระบบร้อยท่อ สัญญาณภาพไม่ตก กินไฟต่ำ คุ้มค่าการลงทุน

฿ 8,990 ฿ 8,990
Wholesale

CAB00262-FB80

สาย HDMI Fiber Optic แห่งนวัตกรรม หัวฝัง Selicon Chip แท้จากเยอรมัน เหมาะสำหรับเดินระบบร้อยท่อ น้ำหนักเบา สัญญาณคุณภาพสูง คุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว

฿ 8,590 ฿ 8,590
Wholesale

CAB00262-FB70

หัวชุบทอง (Gold Plate) ฝัง Selicon Chip (นำเข้าแท้จากเยอรมัน) สาย Fible Optic ทำให้น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเดินระบบสาย ร้อยท่อได้ง่ายกว่า คุณภาพสัญญาณภาพสูง แต่กินไฟต่ำ สามารถใช้สายชนิดเดียวกันมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้ได้ระยะไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเดินสายในระยะไกล จอโปรเจคเตอร์ในร้านอาหาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater) ห้องประชุมทางไกล วางระบบ Video Conferencing วางระบบการสอน การศึกษาระยะไกล และ สำหรับวางระบบอื่นๆ

฿ 7,990 ฿ 7,990
Wholesale
Out of stock

CAB00262-FB60

หัวชุบทอง (Gold Plate) ฝัง Selicon Chip (นำเข้าแท้จากเยอรมัน) สาย Fible Optic ทำให้น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเดินระบบสาย ร้อยท่อได้ง่ายกว่า คุณภาพสัญญาณภาพสูง แต่กินไฟต่ำ สามารถใช้สายชนิดเดียวกันมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้ได้ระยะไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเดินสายในระยะไกล จอโปรเจคเตอร์ในร้านอาหาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater) ห้องประชุมทางไกล วางระบบ Video Conferencing วางระบบการสอน การศึกษาระยะไกล และ สำหรับวางระบบอื่นๆ

฿ 7,590 ฿ 7,590
Wholesale
Out of stock
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้