Cable Hole Outlet

Group Product

ทำจากพลาสติก มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้

฿ 25 ฿ 25
Wholesale

(More style avaliable)

Group Product

ทำจากพลาสติก พ่นเคลือบสีเงิน มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

(More style avaliable)

Group Product

ทำจากพลาสติก มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น สามารถปรับขนาดช่องยึดสายไฟให้กว้างขึ้น หรือ ปิดหมดได้ตามความต้องการ ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน

฿ 29 ฿ 29
Wholesale

(More style avaliable)

Group Product

ทำจากพลาสติก พ่นเคลือบสีเงิน มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

(More style avaliable)

New

Group Product

ทำจากพลาสติก พ่นเคลือบสีเงิน มีเส้นยึดโดยรอบวง ทำให้ล็อกติดได้แน่น ติดตั้งง่าย สามารถแยกประกอบได้ทุกส่วน

฿ 45 ฿ 45
Wholesale

(More style avaliable)