สายต่อแยก Audio Stereo (3.5) (M>FF) เป็น 2 ช่อง ยาว 20 เซนติเมตร

CAB00289-MFF

ใช้ต่อแยกสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ ออกเป็น 2 สาย ให้ใช้งานได้พร้อมกัน

Share

• สายต่อแยก Audio Stereo (3.5) ตัวผู้ (M) เป็น 2 ช่อง ตัวเมีย (FF)
• ช่องเสียบขนาด 3.5 MM หัวชุบทอง (หัว 2 ขีด)
ความยาวสาย 20 เซนติเมตร
ใช้ต่อแยกสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ ออกเป็น 2 สาย  ให้ใช้งานได้พร้อมกัน