สาย AUX (3.5mm.) to RCA Component แดง-เขียว-น้ำเงิน YPbPr (M>FFF)

CAB00744-CPN

ใช้แปลงสาย AUX แบบ หัวแจ็คสเตอริโอ 3.5mm. (แบบ 3 ขีด) ตัวผู้ (M) ไปเป็นสาย RCA Component แดง-เขียว-น้ำเงิน YPbPr ตัวเมีย (F) ต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพออกจากกล่องเครื่องเล่นต่างๆ รุ่นใหม่ อาทิ เครื่องเล่น Blue-ray, HD Player, Android Box ต่อเข้าทีวีทาง Port RCA Component (แดง-เขียว-น้ำเงิน)

Share

• ใช้เพื่อต่อแปลงจากสาย AUX แบบ หัวแจ็คสเตอริโอ 3.5mm. (แบบ 3 ขีด) ตัวผู้ (M)ไปเป็นสาย RCA Component แดง-เขียว-น้ำเงิน YPbPr ตัวเมีย (F)
ความยาวสาย 18 เซนติเมตร
เหมาะสำหรับต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพออกจากกล่องเครื่องเล่นต่างๆ รุ่นใหม่  (Port AV Out เป็นช่อง AUX 3.5mm. เพียง Port เดียว)  อาทิ เครื่องเล่น Blue-ray, HD Player, Android Box  ต่อเข้าทีวีทาง Port RCA Component  (แดง-เขียว-น้ำเงิน)

* สายนี้ใช้ส่งแค่สัญญาณภาพ ไม่ได้ส่งสัญญาณเสียง  ถ้าต้องการสัญญาณเสียง ต้องใช้สายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อแยกต่างหาก

ต้องมีสาย RCA Component แดง-เขียว-น้ำเงิน ชนิดตัวผู้ (MM)  แยกต่างหากอีก 1 เส้น เพื่อใช้ในการต่อเข้าทีวีสั่งซื้อสาย RCA Component แดง-เขียว-น้ำเงิน เพิ่ม